Ingezonden gedichten

Zou er iemand om je geven?

Als de nacht valt in je leven
en je voelt je kil en koud
zou er iemand om je geven?
weet dan,
er is één die van je houdt.

Hef je hoofd omhoog
stil in gebed tot God.
En vertel Hem al je zorgen
in Zijn handen
ligt jouw lot.

Buig je hoofd naar beneden
vouw je handen saam
sluit je ogen, alle twee
uit eerbied
voor Zijn naam.

Spreek je gebed
het geeft niet,
hard of zacht.
Hij zal je horen
als Hij
op jou ‘amen’ wacht.

Als Hij jou wil verhoren
prijst verheugt Zijn grote naam!
Zing en juicht…
geprezen
is Zijn grote naam!
 
Janine van Asselt

Dit vind je misschien ook leuk...