Home

Welkom

Sinds 2003 plaatsen wij gedichten op deze site

van mijzelf

In een achtbaan

in deze grote menigte leef ik ergens, in een gezinshuis, pleegoudersondertoezichtstellingik ben een cliënt in de jeugdzorg alles gaat foutnooit gaat iets goedik word heen en weer geslingerdis dit het, hoe het zijn moet? moet ik zo levenmet vallen en opstaan?ik kan het niet meerik zit compleet in een achtbaan mijn ouders? waar zijn zede …

Toekomst

Het verhaal van je zus

Ons hele gezin is ziek van jou,van elke dag het gevecht.Die verslaving maakt jou zo kapoten moeder is zo aan je gehecht. Je voelt je stoer met je vrienden,maar eigenlijk ben je zo eenzaam.Al die zooi in je jonge lijf,alles gaat kapot in je lichaam. Dat smerig zooitje beheerst jouw levenen je neemt ons gezin …

Toekomst

Pleegkind

Je mag iemand zijn,ook al ben je nog zo jong.Je hebt maar één verlangen,om te worden opgevangen. Je mist al zoveel in dit leven,twee warme armen om je heen.Liefde van je eigen gezin.Nu, alleen ellende je zit er middenin. Maar toch, je bent een mensen nog zo jong.Getekend door het leven,niet veel is je gegeven. …

Ingezonden gedichten

Mishandeling

Ik duik weg,voordat ik mijn gedachten opzij leg.Voor de vuisten die komen.Ik voel mijn tranen over mijn wangen stromen. Op mij armen blauwe plekken.Ik kan het bijna niet meer verbergen.Door mijn armen te bedekken,wek ik argwaan bij iedereen. Ik voel in mijn hart pijn,door alle woorden en vuisten tegen mij.Ik trek het niet langeren voor …

School

School en de laatste bel

momenten van luistereneen dagvan vele woordensteeds een andere docenthuiswerk op huiswerkuur in, uur uitlokaal in, lokaal uitvan het enenaar het andere vaktrap op, trap afen dan….(o ja, wel een pauze gehad)eindelijk de laatste belIk ben… VRIJ! Cees van Wijgerden

Uitdaging

Als het even niet lukt

Als het even niet gaat,een aantal spreuken, gedachten….. Als de dag zwaar is om te beginnenzoek dan naar een kleine positieve gedachte. Met alles… wat er gebeurt om je heenweet dat liefde begint met een glimlach. Oké, je bent gelukkigmaar wat jammer… je bent het vergeten. Als je echt kunt vergeven wat die ander gedaan …

Vriendschap

Op zichzelf gericht

Daar komt het weerhet gevoel te hebben,dat ik alles verkeerd doe.Ik word hiervan zo moe. Ze begrijpen me niet,of willen het niet begrijpen,dat ik er alleen voorstaat.Ze hebben het liefst, dat je weggaat. Nooit komt er iets van de andere kant.Ja.. als Japie geeft is Japie goed.Wat zijn mensen toch op zichzelf gericht.Dit is geen …

Vriendschap

Het is liefde

wat geeft het mij rustte weten, dat er iemand is die van me houdtondanks onze verschillenondanks alle foutendichter naar elkaar groeienelkaar gevoelens recepteren samen slaan we ons door de problemen heenonze binding wordt sterker door de jaren heenals onze ogen elkaar rakengeeft het mij rustte weten, dat het liefde is Cees van Wijgerden

Ingezonden gedichten

Niet vergeten!… 4 mei

    Ik heb de doden nooit gezien, de angst, de massagraven.Ik heb de honger niet gekend,de kille, grauwe dagen. Ik heb de cellen niet gezien.Ik heb geen vriend verloren.Ik heb er niets van meegemaakt.Ik ben…erna geboren. Maar ik heb de foto’s wel gezien,van stukgeschoten huizen.Het grijze oorlogsmonument,de reeks witte kruizen Dat hebben wij ervan …

Ingezonden gedichten

Voor de zwijgers

deze is voor de zwijgersvoor de mond dicht mensenmet weinig te bewijzenga eens bij ze kijken deze is voor de dweilersmet de kraan ver openze weten niet van wijkenvan die eigenwijzen deze is voor de kleinenzij die aan het eindde grootsten zullen blijkenlaat je niet misleiden deze is voor de strijdersvoor de niet los latersdie …