Elkaar ontmoeten

Ik wou dat ikgeen oren had,dan hoef ik nietalles te verstaanwat ik niet horen wil. Ik wou dat ik geen ogen had,dan hoef ik niette kijken naar watik niet fijn vind. Ik wou dat ikgeen mond had,dan hoef ik nietste zeggen en stoorik mijn naaste niet. Ik wou dat ikgeen voeten had,dan hoef ik niette …

Mishandeling

Ik duik weg,voordat ik mijn gedachten opzij leg.Voor de vuisten die komen.Ik voel mijn tranen over mijn wangen stromen. Op mij armen blauwe plekken.Ik kan het bijna niet meer verbergen.Door mijn armen te bedekken,wek ik argwaan bij iedereen. Ik voel in mijn hart pijn,door alle woorden en vuisten tegen mij.Ik trek het niet langeren voor …

Niet vergeten!… 4 mei

    Ik heb de doden nooit gezien, de angst, de massagraven.Ik heb de honger niet gekend,de kille, grauwe dagen. Ik heb de cellen niet gezien.Ik heb geen vriend verloren.Ik heb er niets van meegemaakt.Ik ben…erna geboren. Maar ik heb de foto’s wel gezien,van stukgeschoten huizen.Het grijze oorlogsmonument,de reeks witte kruizen Dat hebben wij ervan …

Voor de zwijgers

deze is voor de zwijgersvoor de mond dicht mensenmet weinig te bewijzenga eens bij ze kijken deze is voor de dweilersmet de kraan ver openze weten niet van wijkenvan die eigenwijzen deze is voor de kleinenzij die aan het eindde grootsten zullen blijkenlaat je niet misleiden deze is voor de strijdersvoor de niet los latersdie …

Jezelf zijn

Soms is het zwaar om jezelf te zijn.Soms doet de wereld je zoveel pijn.Ooit komt de dag dat de zon weer schijnt.Maar soms is het zwaar om jezelf te zijn. En ik, ik vind je zo mooi.Laat de mensen maar praten,dat verander je nooit.Ja jij, je bent wie je bent.Je hebt een kracht diep vanbinnen …

Je mag ook verliezen

Wat als ik breek. Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht. wat als ik niet in het perfecte plaatje pas. Mag ik er dan zijn?  Wat als ik faal. Wat als ik niet meer waarmaak waar ik ooit voor stond. Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond. Mag …

De mensen die wij missen

God, U kent de namen van de mensen die we missen.Geliefden die nog steeds met ons verweven zijn.Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede.God, U bent de vader van de mensen uit de tijd. God, U kent de namen van de mensen die we missen.Geliefden die zo hoorden bij ons leven elke …

De waarheid achter het masker

Nee…ik weet het, ik stel het niet goed. Misschien zou je het merken als mijn gezicht onder het bloed zat. Waarom zie je het niet aan de manier waarop ik stil blijf in een gesprek en afstand neem. Misschien zou het je opvallen, als je de littekens en blauwe plekken onder mijn kleding kon zien. …

Vrijheid

vrij zijn…een leven zonder pijneen leven zonder angst en verdriet.niet leven zoals een ander dat graag ziet. je eigen mening kunnen geven je eigen doelen na kunnen strevenlachen blij en gelukkig zijnzonder oorlog en zonder pijn Angelica Ensing

Vriend

De zon schijnt, de lucht is blauw.Ik wil dat je weet dat ik je vertrouw. Een goede band, heb ik alleen met jou, Dat is ook waarom ik zoveel van je hou. Wist je al… dat jij de wereld verdiend?Je bent mijn rust, mijn allerbeste vriend. Angelica Ensing