Pleegkind

Je mag iemand zijn,ook al ben je nog zo jong.Je hebt maar één verlangen,om te worden opgevangen. Je mist al zoveel in dit leven,twee warme armen om je heen.Liefde van je eigen gezin.Nu, alleen ellende je zit er middenin. Maar toch, je bent een mensen nog zo jong.Getekend door het leven,niet veel is je gegeven. …

Mishandeling

Ik duik weg,voordat ik mijn gedachten opzij leg.Voor de vuisten die komen.Ik voel mijn tranen over mijn wangen stromen. Op mij armen blauwe plekken.Ik kan het bijna niet meer verbergen.Door mijn armen te bedekken,wek ik argwaan bij iedereen. Ik voel in mijn hart pijn,door alle woorden en vuisten tegen mij.Ik trek het niet langeren voor …

School en de laatste bel

momenten van luistereneen dagvan vele woordensteeds een andere docenthuiswerk op huiswerkuur in, uur uitlokaal in, lokaal uitvan het enenaar het andere vaktrap op, trap afen dan….(o ja, wel een pauze gehad)eindelijk de laatste belIk ben… VRIJ! Cees van Wijgerden

Als het even niet lukt

Als het even niet gaat,een aantal spreuken, gedachten….. Als de dag zwaar is om te beginnenzoek dan naar een kleine positieve gedachte. Met alles… wat er gebeurt om je heenweet dat liefde begint met een glimlach. Oké, je bent gelukkigmaar wat jammer… je bent het vergeten. Als je echt kunt vergeven wat die ander gedaan …

Op zichzelf gericht

Daar komt het weerhet gevoel te hebben,dat ik alles verkeerd doe.Ik word hiervan zo moe. Ze begrijpen me niet,of willen het niet begrijpen,dat ik er alleen voorstaat.Ze hebben het liefst, dat je weggaat. Nooit komt er iets van de andere kant.Ja.. als Japie geeft is Japie goed.Wat zijn mensen toch op zichzelf gericht.Dit is geen …

Het is liefde

wat geeft het mij rustte weten, dat er iemand is die van me houdtondanks onze verschillenondanks alle foutendichter naar elkaar groeienelkaar gevoelens recepteren samen slaan we ons door de problemen heenonze binding wordt sterker door de jaren heenals onze ogen elkaar rakengeeft het mij rustte weten, dat het liefde is Cees van Wijgerden

Niet vergeten!… 4 mei

    Ik heb de doden nooit gezien, de angst, de massagraven.Ik heb de honger niet gekend,de kille, grauwe dagen. Ik heb de cellen niet gezien.Ik heb geen vriend verloren.Ik heb er niets van meegemaakt.Ik ben…erna geboren. Maar ik heb de foto’s wel gezien,van stukgeschoten huizen.Het grijze oorlogsmonument,de reeks witte kruizen Dat hebben wij ervan …

Voor de zwijgers

deze is voor de zwijgersvoor de mond dicht mensenmet weinig te bewijzenga eens bij ze kijken deze is voor de dweilersmet de kraan ver openze weten niet van wijkenvan die eigenwijzen deze is voor de kleinenzij die aan het eindde grootsten zullen blijkenlaat je niet misleiden deze is voor de strijdersvoor de niet los latersdie …

Bij twijfel

Als je twijfelt of niet gelooft in het bovennatuurlijke,wat voor zin heeft danhet leven en jouw levensverhaal.Kom op, je bent geniaal! Die leegte in je mag je vullen, elke dag.Want het leven schrijft je met je eigen pen in je eigen taal.Daarom is het altijd jouw verhaal. Cees van Wijgerden

Jezelf zijn

Soms is het zwaar om jezelf te zijn.Soms doet de wereld je zoveel pijn.Ooit komt de dag dat de zon weer schijnt.Maar soms is het zwaar om jezelf te zijn. En ik, ik vind je zo mooi.Laat de mensen maar praten,dat verander je nooit.Ja jij, je bent wie je bent.Je hebt een kracht diep vanbinnen …