Stoere jongens

Stoere jongens… Met een groep het slachtoffer(s) in een hoek drijvenen dan…maar beuken! De rest filmt het wel, want je kunt toch niet achterblijven.   De politie zegt:“Ronduit schofterig en onacceptabel”.Afschuwelijk dit gedrag.Een golf van verontwaardiging. Alles staat bol van dit nieuws.Druk wordt er gepraat onderling.   Ze hebben “over het probleem”.Ik sta even stil, bij …

Romy….Savannah

  In deze momenten gaan mijn gedachten.Romy en Savannah.Ze gingen ieder hun eigen weg.Achterlatend… familie, school, vrienden.Een dorp in verdriet. Woorden zijn er weinig.Gedachten veel.Alles gaat er door je heen.Boosheid, verdriet, angst.Wat bezielt iemanddie het “leven” wegrukt.Onbegrijpelijk. Alles wordt nu anders.De pijn, het gemis… voelbaar.Woorden geven geen inhoud aan hoe pijnlijk het nu is.We zijn …

Als ik een vogel was….

Ik zong het hoogste lied,op daken van huizen.Ik vloog van boom tot boomen hoorde de wind zachtjes ruizen. Sierlijk vloog ik door de luchten genoot van elk moment.Maar zag ook beneden, hoe de mensenvan elkaar zijn afgewend. Ik zag de haat en het onrecht en hoe kinderen moeten lijden.Soms dagen moeten levenzonder lekkere maaltijden. Zoveel …

Alphen aan de rijn

Hoe een mooie voorjaarsdag veranderde in een hel.De dood gierde door het centrumkoud en kil werd de dag. Niets ontzien vlogen de kogels rond.Zij die het leven liefhaddenvielen voor de ogen, van die er waren. Even gaan winkelenniet wetende, hun laatste minuut. “Waarom” bestaat niet meer.Hier stond de tijd stil. Nooit wordt het meer als …

Woede

woedeals ik toegeefverlies ik mezelfhet is een deel van mijhet is een gevechten begint bij de laatste druppel woedemijn lichaam spant zichde controle ben ik kwijtstoppen slaan doorpijn begintik zie niemand meer staan woedeik moet het bedwingenen heb er zelf last vanhet wordt een deel van mijen het beheerst mijdit is niet wat ik wil! …

Jij, de vergeten mens

Woorden dringen niet meer tot je doorje gedachten zijn ver weg. Jij, de vergeten mens. De liefde is uitgeblustje hebt niets meer om te geven.Jij, de vergeten mens. Je ogen stralen niet meer zoals vroegertranen, die zijn opgedroogd.Jij, de vergeten mens. Eenzaam slijt je je dagenver van het maatschappelijke leven. Jij, de vergeten mens. Vrienden zijn je …

Dumpen van kinderen

Je houding is soms respectloos.Ach, het is te begrijpen.Je leven, heeft geen doel.Leeg,zonder echte vrienden.Liefde, ken je niet.Heb je ook nooit gehad.Dolend over straatslenterend van de ene naar de andere plek.Je ouders, ken je maar amperen geven geen flikker om je.Je bent een kind van een bedorven opvoeding. Kwaad loop ik wegmet een brandende vraag:Waarom …

Anders zijn

Je kunt om je heen kijkenzonder dat je iets wilt zien.Je kunt wel gebruik maken van je orenzonder dat je iets wilt horen. Alles om je heen veranderdwaar respect begint. Cees van Wijgerden

Jesse Dingemans 8 jaar

Stilte rond de school. Woorden worden meegenomen door de wind en verdwijnen. Alles is anders gewordenverdriet, woede en een leegtenemen plaatst in van de “stilte”. Zo klein, zo speelsdaarom een moment vanstilte.     Een kind van acht wordt de dupe van geweld.Zijn speelse woorden worden meegenomen door de wind enverdwijnen voorgoed. God troost ons,wij …