Algemeen

Disclaimer

Op de gedichten van Cees van Wijgerden staan auteursrechten.
Publicatie mag uitsluitend indien men de schrijver recht aan doet en zijn naam onder het betreffende gedicht zet. Graag even doorgeven aan de auteur, welk gedicht u van hem gebruikt, wanneer u het gedicht gebruikt en bij welke gelegenheid/ c.q. in welk blad/ tijdschrift. (mail deze gegevens even hier aan mij door).

Op alle foto’s rust copyright! De foto’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties? Ik stel je reactie zeer op prijs! Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Ik doe mijn best om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar ik kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Met de inzending van zijn of haar gedichten geeft een auteur toestemming voor publicatie op https://www.tienergedichten.nl . Het persoonlijk auteursrecht op de gedichten berust en blijft berusten bij de betreffende auteurs. Indien een auteur verwijdering van zijn of haar gedicht wenst, wordt binnen een redelijke termijn voldaan aan dit verzoek. Mocht iemand in strijd met de geldende auteursrechten eigen of andermans werk aantreffen op https://www.tienergedichten.nl   , dan wordt deze persoon verzocht dit door te geven. Vanzelfsprekend verwijderen wij de betreffende werken zo spoedig mogelijk.

Met het inzenden van een gedicht geeft de inzender automatisch toestemming dat anderen het ingezonden gedicht mogen gebruiken, mits de bron (https://www.tienergedichten.nl) en de auteursnaam daarbij vermeld wordt.
https://www.tienergedichten.nl kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schending van auteursrechten dan ook. https://www.tienergedichten.nl is bevoegd om gedichten en andere inzendingen naar eigen inschatting te plaatsen danwel te weigeren. https://www.tienergedichten.nl kan niet worden verplicht gedichten te publiceren. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor inhoudelijke en auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Alle correspondentie betreffende bovengenoemde zaken, kunnen hier aan mij verzonden worden

Dit vind je misschien ook leuk...