Ingezonden gedichten

Werktuig van vrede

Heer, maak mij
een werktuig van vrede,
dat ik liefde beoefen,
waar mensen elkaar haten,
dat ik vergeef,
waar anderen elkaar pijn doen,
dat ik verbind,
waar strijd is,
dat ik waarheid spreek,
waar dwaling heerst,
dat ik hoop wek,
waar duisternis heerst,
dat ik vreugde breng,
waar leed woont.

Heer, laat mij leren,
niet om getroost te worden,
maar om te troosten.
Niet om begrepen te worden,
maar om te begrijpen.
Niet om geliefd te worden,
maar om lief te hebben.
Want die geeft, zal ontvangen,
wie niet voor zichzelf vraagt,
die zal krijgen.
Wie vergeeft, hem wordt vergeven,
en wie sterft,
die ontwaakt
tot het eeuwige leven.

Franciscus van Assisi

Dit vind je misschien ook leuk...