van mijzelf

ff doordenken (2)

Een oude boer uit een klein dorpje ging in het weekend
naar de grote stad om daar eens een kerkdienst te bezoeken.
Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest.
Tja, zei de boer, eigenlijk wel goed.
Eén ding deden ze wel anders als bij ons.
Ze zongen opwekkingsliederen in plaats van gezangen.

Opwekkingsliederen? Zei zijn vrouw, wat zijn dat?
Eh….O….. Ze zijn wel mooi, het zijn een soort…gezangen,
maar dan iets anders, zei de boer.
Wat is er anders aan? Vroeg zijn vrouw.
De boer zei:
Nou, kijk, als ik tegen jou zou zeggen:
Martha, de koeien staan in de maïs,
dan… zou het een gezang zijn.

Maar als ik tegen jou zou zeggen:
‘Martha, Martha, Martha,
o Martha, de koeien, de grote koeien,
de bruine koeien, de zwarte koeien,
de witte koeien, de zwart-witte koeien,
staan in het maïs,
staan in de maïs, het maïs, maïs, maïs
en als ik dan de hele zaak een paar keer herhaal,
dan heb je dus een opwekkingslied,
snap je vrouw?
Zijn vrouw keek hem aan en vroeg:
ga je nog een keer?

Een jonge man die pas christen was,
ging naar de plaatselijke evangeliegemeente.
Op een zondag bezocht hij een keer in een kleine dorpskerk.
Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest.
Tja, zei de jongeman, eigenlijk wel goed.
Eén ding deden ze wel anders als bij ons.
Ze zongen gezangen in plaats van opwekkingsliederen.

Gezangen? Zei zijn vrouw, wat zijn dat.
Eh……O……. Ze zijn wel mooi,
het zijn een soort opwekkingsliederen,
maar dan iets anders, zei de jongeman.
Wat is er anders aan? Vroeg zijn vrouw.
De jongeman zei:
Nou, kijk, als ik tegen jou zou zeggen:
‘Martha, de koeien staan in de maïs,
dan zou het een opwekkingslied zijn.

Maar als ik tegen jou zou zeggen:
‘O Martha, dier’bre Martha, hoor mijn geroep.
Neig uw oor tot de woorden van mijn mond.
Wend uw gehele wonderbare oor tot de zuivere,
heerlijke waarheid terstond.
Want wie doorgrondt de weg der dieren?
Bij hen is geen begrip noch verstand.
Mijne koeien hebben met weerspannig behagen
hun ketenen afgeschud,
versmaden hun warme stal,
gedreven door duistere machten,
die hen aanzetten zich tot het maïs te begeven-
o lot, bitter dan gal! 

En als ik dan alleen het
eerste, derde en vierde vers zou doen,
met een soort toonverhoging voor het laatste vers
en dan mannen en vrouwen afwisselend laat zingen,
dan heb je dus een gezang, snap je vrouw?
Zijn vrouw keek hem aan en vroeg:
ga je nog een keer?

 

Dit vind je misschien ook leuk...