Toekomst

The Passion

Kap met zorgen te maken, groei in het vertrouwen.
Wees over niets bezorgd,
maar vraag altijd aan God
wat je nodig hebt en dank Hem in je gebed.

Kap met je gemopper
en groei in bemoedigende woorden en waardering.
Heb je vijand lief, wees goed voor wie je haat.
Zegen wie je hebt vervloekt maar bid voor die ander

Kap aan negativisme
en groei in de hoop.
Laat je niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.

Kap aan bitterheid en groei in vergeving.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
God heeft ook jou vergeven
zo moet je elkaar vergeven.

Kap met je vijandigheid en oordelen,
maar groei in de liefde.
Ga naast iemand staan en
heb je naaste lief als jezelf.

Kap aan onverschilligheid
en groei in gerechtigheid.
Want Ik, God, heb het recht
en de waarheid lief.

Kap met fouten te maken
en leef heilig.
Wees dus volmaakt,
zoals je hemelse Vader volmaakt is

Cees van Wijgerden

Dit vind je misschien ook leuk...