Ingezonden gedichten

Een klein gebrek

Ik maak steeds fouten in mijn taal
schrijf vaak verkeerde woorden op;
bijvoorbeeld DORP in plaats van DROP
en ik schrijf SLAACH in plaats van SCHAAL.
Dat is dus niet erg normaal.

Toen hebben ze van school gezegd,
dat ik een test moest ondergaan.
In Amsterdam werd dat gedaan.
Mijn vader heeft me daar gebracht
en heel de dag op mij gewacht.

We kregen thuis een brief gestuurd,
waarin stond dat een grote klas
alleen voor knappe kinderen was.
Een week heeft het toen nog geduurd.
Ik kreeg een school ver uit de buurt.

Mijn vrienden zie ik niet zo vaak.
Soms spreek ik ze nog wel op straat,
dan wordt er over school gepraat.
Zij halen cijfers voor een taak,
maken een toets die ik niet maak.

Mijn school zit anders in elkaar,
met haast geen rekenen en taal.
Wel tekenen we allemaal.
Daar zit ik nu al ruim een jaar
en schrijf nog altijd even raar.

Fetze Pijlman

Dit vind je misschien ook leuk...