Alleen,
op het moment als ik stil ben
is er ruimte om met U te praten.
En zelfs op dat moment
hoef ik geen moeite te doen
om iets tegen U te zeggen.

Ik weet,
het loopt niet altijd zoals U dat wilt
en soms ga ik mijn eigen weg.
Ben dan aan het zoeken
wie ik eigenlijk ben
probeer het dan met mijn eigen weg.

God,
als het stil wordt
en ik denk aan U
komen de woorden
zomaar een praatje
wat ik even kwijt moet.

Het zijn geen mooie verpakte woorden
geen hoogdravende of geijkte.
Maar op dat moment
voel ik mij één met U.
Op dat moment
weet ik, ervaar ik, dat U mij kent.

Cees van Wijgerden