ter herinnering aan Bradley

(mijn oud-leerling, nog zo jong) 

we kunnen niet schuilen
we kunnen niet vluchten
soms komt de regen zoals hij komt
we kunnen wel rouwen
ons huilend hart luchten
totdat de regenbui verstomt
ons hart doorweekt
gedoofd en wel
zegt alleen nog maar vaarwel
vandaag krijgt de regen
-die genadeloze regen-
vandaag krijgt de regen vrij spel

Cees van Wijgerden