In de drukte van mijn bestaan
sprak ik met God.
Zonder het echt te beseffen
bleef ik maar praten.
Maar Hij antwoordde niet.

Hoorde Hij mij niet?
Of luisterde ik niet goed.

Cees van Wijgerden