14 jaar

Weet je, 't is zo moeilijk:
Hoe moet je voor het eten beginnen?
'k Schaam me ervoor.
Stel je eens voor wat die ander ervan zegt.
Ja, thuis,
thuis is 't makkelijk,
want eh….
we schuiven aan tafel.
We doen 't al jaren.
We vragen om stilte.
't Is zo gewoon…

Here, zegen deze spijze.
Amen!

Eet smakelijk.

Een gebedje voor later?
Dat ik oud mag worden.


Cees van Wijgerden