Soms zijn vragen
geen vragen meer.
Het waarom
geen waarom.
Dan moet je
kijken naar wat je hebt
en niet naar datgene
wat je niet hebt.
Zo wordt het misschien
iets gemakkelijker
om te aanvaarden
dat vragen en het waarom
niet belangrijk meer zijn.
Dat je leven iets anders loopt
zoals jij dat had gewild.
Maar troost je
iedereen zit met de vraag
en het waarom.

Cees van Wijgerden