Ik ben nog altijd op zoek
naar dat wat ik zocht.
Ik heb de hoogste
bergen beklommen,
gelopen door diepe dalen.
Ik heb gerend,
over velden.

En nog altijd op zoek
naar dat wat ik zocht.
Gezocht naar de antwoorden,
dacht dat mensen
die mij konden geven.
En zo zoekende
vervolgde ik mijn weg.

En nu aan het eind
van mijn zoeken,
zag dat ik,
dat ik bij mijzelf moest beginnen.
Dat ik niet meer hoefde te vluchten,
in het onbekende.

Zo strandde ik,
in mijn jonge leven
terug geworpen op mijzelf,
mijn eigen “ik”.
En ik zie dat God niet anders wil
dan mijzelf te accepteren.

Niet grijpen naar hogere dingen,
maar mijn talenten en gaven
gebruiken die Hij mij heeft gegeven.
Zo miste ik bijna een mooie kans.
Hij heeft mij stil gezet,
Hij heeft mij laten zien
dat “het leven” zinvol kan zijn.

Cees van Wijgerden