toen ik omhoog keek
kwam het gevoel
een gedachte, het verlangen
om voor altijd uit te vliegen

in mijn verbeelding
kreeg ik vleugels
om het luchtruim te kiezen
zo droom ik in dit moment

mijn lichaam stroomt vol
een kracht niet te verklaren
zwevend als een arend
los van alles om mij heen

zo zweef ik over de bergen
steeds verder de toekomst in
alles achter mij latende
kijkend naar het onbekende

ik wil niet meer stoppen
vergeten wat achter me ligt
het geef mij ruimte
ga in gedachte met me mee

zo voel ik me vrij
om mezelf te ontplooien
om mijn jonge leven zin te geven
naar het doel van mijn bestaan

Cees van Wijgerden