Niet achterom maar vooruit kijkend
ga ik stapje voor stapje
langzaam mijn toekomst tegemoet.

Soms ga ik één stap naar voren
dan strompel ik weer twee passen terug
maar het heeft zijn tijd nodig
het gaat nu eenmaal niet zo vlug.

Soms als ik mijn dag heb
en het zit me een beetje mee
zet ik één stapje naar achter
maar naar voren…twee.

En als het niet wil lukken
en val ik weer helemaal terug
dan sta ik op
en zet snel een pas zonder te kijken, heel vlug.

Zo loop ik stapje voor stapje
ga ik de toekomst tegemoet.
Gewoon omdat ik weet
Hij gaat met me mee
en op Zijn dag komt alles goed.

Cees van Wijgerden