voor Michelle

Het zijn slechts woorden.
Totdat er iemand voorbijkomt,
die er betekenis aan geeft!

Je had geen rust in je oude werk.
De zorg… zat diep bij jou verborgen.
Als een vlinder die zich ontpop begon je
en vloog met je mooie kleuren de zorg in.
Nu krijg je leven eindelijk zin.

Jij geeft de volgende woorden betekenis.
Liefdevol, warmte, zorgzaam voor die ander.
Daar leef je voor, vanuit je hart.
Helemaal geef je jezelf aan patiënten.
Hoe doel gericht gebruik je jouw mooie talenten!

Achter elk mens schuilt een verhaal.
Luisterend naar zijn of haar verhaal,
Sta je ongemerkt daarvoor open.
Het geeft energie door je uitspraken.
“Sterkte”  en je gaat het ook waarmaken.

Cees van Wijgerden