Geluk kan niet zonder liefde.
Liefde kan niet zonder trouw.
Trouw kan niet zonder respect.
Respect kan niet zonder openheid.
Openheid kan niet zonder eerlijkheid.
Eerlijkheid vraagt om verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid steunt op vertrouwen.
Vertrouwen hoort bij liefde.
En liefde gaat samen met geluk.

Dat is de ring van liefde

J.M. Dudok van Heel