Als er geen hoop meer is
het leven pijn doet
weinig ruimte is
om in te leven.
Dan leef ik
juist in deze tijd
met je mee
een warme blik
een schouder
een knipoog.

In deze tijd
wil ik er zijn voor je
gewoon naast je staan
soms niets zeggend
maar begrijpend.
Met een uitgestoken hand
wil ik je helpen
om te kijken naar
het puntje licht
wat er nog schijnt.

Cees van Wijgerden