Stil, met mijn hoofd gebogen
keek ik naar de grond
in mijn hoofd gonsde het:
vragen, onzekerheden.

Een hand tilde
langzaam mijn hoofd op.
Mijn ogen zochten Zijn ogen.
Even bleef het nog stil.

Toen sprak Zijn stem heel warm:
Ik heb mijn leven
gegeven voor jou
bij Mij is er rust en vrede.

Toen begreep ik het,
Jezus, Hij heeft mij lief.

Cees van Wijgerden