Ik heb even behoefte
om met iemand te praten.
Waar ik mijzelf kan zijn
vertellen wat mij dwars zit.
Waarom het nu, even niet gaat.

Een antwoord zal ik wel niet krijgen.
Maar gewoon een luisterend oor
wat rust en geborgenheid.
Dat geeft mij meer
dan een antwoord op mijn vragen.

Een arm om mij heen
een klein beetje liefde.
Dan is het niet zo belangrijk meer
de vragen van “waarom”.
Alles valt dan even stil.

Iemand die er wil zijn… voor mij.

Cees van Wijgerden