Soms moet je diep gaan
om werkelijkheid
de echte ”werkelijkheid”
onder ogen durven te zien.
Het aanvaarden
en zoeken naar een nieuw begin.
Waar je beginnen moet?
Bij jezelf.

Cees van Wijgerden