Het zoeken in je leven
 
Je kunt zoeken in je leven,
naar de zin en het waarom.
De wereld biedt je zoveel,
maar je zult ontdekken, 
het is maar even. 
 
Nergens vindt je rust,
al probeer je alles uit.
Steeds zal je vast lopen.
Niets zal je geestelijk vullen 
en loop je vast, uitgeblust.
 
Is dit doemdenken?
Nee.. jammer voor je.
Het is mijn ervaring en beleven
en alleen de werkelijkheid.
Dan door de wereld vol te laten tanken.
 
Er is maar één weg die je vol maakt.
Zin geeft aan je leven,
het weten en waarom je leeft. 
Je liefde geeft en kracht.
Lees even verder voor je afhaakt.
 
In deze stilte, mag je vragen:
God, als u echt bestaat, 
laat mij dan ervaren, 
dat ik niet meer hoeft te zoeken.
Kom in mijn leven, in mijn hart.
 
Dan mag je gaan zoals je bent,
meer verlangt Hij niet van jou. 
zo wordt je leven gevuld
en mag je voor altijd zeker weten,
dat Hij jou bij je naam kent.
 
Cees van Wijgerden