Alles wat er op mij afkomt
beleef ik, ervaar ik
en laat het op mij inwerken.
Aan het einde van de dag
bewaar ik het “goede”.
Datgene wat er overblijft
mag ik in Gods handen leggen.
Hem vragen of Hij mij kracht wil geven.
Om zo met het “goede” verder te gaan
de volgende dag in.
Zo probeer ik Hem te volgen
zoals Hij dat wil.

Cees van Wijgerden