Gebed voor jongeren
 
Nu mijn werk ten einde gekomen is, denk ik terug.
Terug aan al die jongeren die ik heb mogen ontmoeten.
Ik heb geprobeerd te mogen werken als een brug.
Dat zij de goede weg op mochten gaan, standvastig in hun voeten.
 
Als zo mijn gedachten gaan over al die jaren,
denk is steeds aan het bekende lied.
Wat ooit gezongen en gebeden is voor mij,
over “iemand” die mij kent en mij ziet.
 
En daarom diep vanuit mijn hart:
Heer,
Ik leg de namen van de jongeren in Uw handen.
Graveert Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.

Houdt Gij de jongeren vast, als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
U weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet om jongeren elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang!

Cees