Volwassene,
zij kijken en zijn de toeschouwers
voor jongeren aan de rand van hun leven.
Zij mogen je toe kijken terwijl je speelt.
Zij mogen naar je lachen
terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet.

Zij zien langzaam worden wat je bent.
Zij houden de weg open naar je geluk
en zullen proberen te verhinderen
om zo te worden, wat je niet kunt zijn.
Je zult veel te vragen hebben.

En als je naar God vraagt
zullen zij je vertellen van het leven.
Vraag je waar je vandaan komt
dan zullen zij zeggen:
Uit de wereld van de liefde.
Dat ga je ervaren als je God kent.

Cees van Wijgerden