Blijf niet staan.
Want wanneer er één deur
die naar het geluk gesloten wordt
gaat er een andere deur open.
Steeds blijven we achterom kijken
naar de deur die gesloten is.
Soms staan we zolang te turen
dat we de andere deur
die open staat niet zien.

Cees van Wijgerden