Het meest
tragische in het leven is,
dat hetgeen de mensen
het innigst moest verbinden,
nl. de liefde van God,
hen juist
zo hard verdeelt.

Misschien luisteren mensen
met een half oor naar elkaar,
terwijl het ander oor
wijd openstaat voor
hun eigen geloofje.

Cees van Wijgerden