Het moment
dat een docent
de school binnen stapt
is thuis, niet thuis meer.
Uur na uur wordt de dag gevuld
met gezichten
die telkens anders spreken.

Langzaam
gieten zij stof uit
over de leerlingen
om hen te vertellen
dat er “iets meer is”
dan dat leerlingen denken.
Niet wachtend op respect
maar om misschien
later waardering te krijgen.

Aan het einde van de dag
komt langzaam
het verlangen weer
om thuis te zijn
met een voldaan gevoel.

Cees van Wijgerden