Mijn verhaal
van mijn docent
met zijn gebed.

Hij vouwde zijn handen
en ging voor in gebed.
Zijn laatste woorden waren:
“Breng ons veilig thuis. Amen”

Dit was voor ons
het einde van de schooldag.
Wel wetende dat hij
een… Lesuur abuis had!

“Wij waren te vroeg weggegaan”
hoorde wij de ander dag.
Dit noemde wij op school “spijbelen”!
…Dit sloeg echt alles!

Eerst vragen, “breng ons veilig thuis”
en dan wordt het spijbelen
met… twee uur straf!
Boven snappen ze er niets meer van.

Want …het woord amen
stamt uit het Hebreeuws (amin)
waar het een soort enthousiaste
bekrachtiging van een uitspraak is.

Je zou het beste kunnen vergelijken
met onze woorden:
echt waar! of zeker! of het zal zo zijn!.
Nee...Het gebed  kwam niet erg “gelovig” over.

15 jaar

Cees van Wijgerden