Volgens mij
deed ik gewoon mee met de les.
Mijn boek lag opengeslagen
en met pen in de hand
op het schrift
keek ik naar de docent.

Of ik de stof op nam?
Nee, het ging langs mij heen.
Ik vroeg me af
waarom die man zich zo druk maakte
en stond hij voor zijn geld
of voor mij.

Eigenlijk deed ik wel…. alsof
maar ik nam niets in mijn op.
De klok in het lokaal tikte voort
en langzaam verstreek het lesuur.
Ik kon nog net het huiswerk meenemen.
Of ik iets aan die les heb gehad? Nee.

Met boek, schrift en pen in mijn draagtas
verliet ik het lokaal.
In de deur opening riep hij mij terug
en vroeg: hoe gaat het?
Verbaasd keek ik hem aan en vroeg mij af:
of ik iets verkeerd had gedaan.

Begreep de docent mij niet
of ik de docent.
Diep van binnen moest ik toegeven
er was “iemand” die naar mij vroeg.
Hij stond er voor mij
en niet voor zijn eigen hachje.

Cees van Wijgerden