Echte vrienden
zijn mensen
die vragen:
"Hoe gaat het?"
……………..
……………..
……………..
en dan wachten
op het antwoord.

Sven