Meer naar kinderen luisteren
niet zeggen dat ze alles wel weten
niet proberen alles te meten
maar luisteren naar ons gevoel
dàt is wat ik bedoel.

Mariëlle, 13 jaar