Toen je wegging.
Ik voel je vingers nog.
Je vingers in mijn hand.
Met een schelp
schreef ik je naam
luid in het zand.
Eb en vloed.
Diezelfde avond nog.
Geen vuiltje aan het strand.

Yves Noppe