rijkdom,
bezit,
vermogen,
kunnen tranen
van ogen
niet drogen

rijkdom
is het bezit
van het vermogen
om met liefde
tranen
van ogen
te kunnen drogen

 Cobie Verheij - de Peuter