Kijk naar voren
niet achterom.
Wees sterk
God weet waarom.

Judith