Alleen zijn,
maar
... niet eenzaam.

Alleen zijn met mooie gedachten.
Gedachten die niemand je afneemt.
 
Denkend, aan alles wat kwam en ging,
ongestoord in je kamer
de dingen vertrouwd om je heen.
Een rustig en zuiver geweten
dan ben je gelukkig... alleen!
 
Wie zo het “alleen zijn” kan dragen
wie zich zo leeft met zijn lot,
die spreekt niet van eenzame dagen,
die leeft in vertrouwen met God.
 
Falco de Winter