Je raakt me niet kwijt
‘t Ligt voor de hand om nu te zeggen
dat het ophoudt niet meer gaat.
‘t Zou logisch zijn me neer te leggen
bij de uitkomst ‘t is te laat.
 
Ik zou de deur kunnen sluiten,
even huilen en weer door.
Dat zou ik kunnen besluiten.
 
Het lijkt gedoemd om te mislukken.
Om te breken onder druk.
Kwestie van tijd dan duizend stukken.
Wel de scherven geen geluk.
 
Maar je raakt me niet kwijt.
Ook al lijkt er geen uitweg meer te zijn.
Ik geef het niet op.
Ik laat je niet los.
Dit is niet het eind.
 
Denk maar niet dat ik wijk.
Denk maar niet dat ik alles zomaar weg smijt.
Dan ken je me slecht,
Ik sta en ik vecht.
Ik vecht tot het eind.
 
En je raakt me niet kwijt.
 
Henk Pool & Matthijn Buwalda,
 
https://matthijnbuwalda.nl