Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
 
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
 
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
 
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
 
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.
 
Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
 
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
 
http://www.sela.nl/liederen