Mijn leven kan niet meer stuk,
diep van binnen ervaar ik stil geluk,
wat bij tijd en wijle naar boven drijft,
waarvan ik hoop, dat het voor altijd blijft...

Keuzes bepalen wat je met je leven kan doen,
hoe je om kunt gaan, met dingen van toen,
hoe je naar je eigen leven kijkt?
Of je onder je levenslast bezwijkt?

Verandering, is een kans tot groeien,
het volledig laten open bloeien,
voor water en voedsel open staan.
Afwachtend, wat zal gebeuren gaan...

Door die verandering,
heb ik mogen merken,
dat er een God is,
die in mij wou werken,
die mij door Zijn liefde
laat zien dat alles mogelijk is,

zoals vreugde na diepe droefenis,
milde gedachten na diepgewortelde haat,
zelfs depressies overwinnend,
`t licht weer schijnen gaat...

John Pol