die zijn alleen bij jouw bekend.
Blijf opstaan en doorgaan
ook al word je vaak afgeremd
En nee, hoeft geen nee te zijn.
Misschien een andere weg om te kiezen.
Want als je niet probeert
zal je altijd verliezen.

Naomi Boomstra den Helder