Maar ik ben geen vluchteling
want ik ben niet gevlucht.
Ik ben weggewaaid als een blad
van een boom.
Er is in ons land een verschrikkelijke
wind opgestoken.
Een wind vol vuur en verkrachting.
en op een dag, op een dag
die ik me niet meer herinner,
die ik me niet meer dúrf
te herinneren
ben ik weggewaaid.
Wie zou er uit zichzelf vluchten,
z’n huis, dorp of stad,
z’n eigen familie in de steek laten
en dan ergens aankomen waar
je niet welkom bent?
Vluchtelingen zijn nooit welkom,
nergens,
dat weet iedereen,
dat heeft de geschiedenis al zó
vaak bewezen.
Waarom zou je dan vluchten
waarom een langzame dood in
een vreemd land
als je op de drempel van je
eigen huis ook kunt sterven?
Vluchtelingen bestaan niet,
er bestaan alleen weggewaaide
mensen
die door de wind over de
wereld zijn geblazen.

Mirad
Uit: Bosnië