Wat er ook
binnen in je zit
dat je lam legt,
 
je in de weg zit
je ervan weerhoudt
je doel te bereiken
 
Het is een deel
van jou
en het is aan jou
om je ervan
te ontdoen
als je dat wenst.

Cees