wat er 
in je omgaat 
en wat je ook lam legt
 
je in de weg zit
je ervan weerhoudt
je doel te bereiken
 
het is een deel
van jou
en het is aan jou
om je ervan
te ontdoen
als je dat wenst

Cees van Wijgerden