In het rumoer van het leven,
word ik stil gezet.
Een “moment”,
waar mijn leven is veranderd.

In het rumoer van mijn leven,
is het niet meer zoals het was.
Het “moment”,
om niet te vergeten.

In het rumoer van mijn leven,
kijk ik omhoog,
en weet, in dat “moment”,
dat mijn Heiland,
mij wilt omarmen,
mij kracht wilt geven,
mij wil troosten.

Cees van Wijgerden