Soms een gedachte: er is geen God.
Misschien vragend: waar is Hij naar toe.
Of is het misschien geen vraag.
Is het iets anders.
Wanneer heb je God losgelaten.

Of die andere gedachte:
Ik doe er geen moeite voor
om Hem leren kennen.
Misschien nog een andere gedachte:
ik sluit me af van Hem.

Tja…..

Cees van Wijgerden