Al mijn
 vragen en het “waarom”
verdwenen,
toen ik merkte dat
Jezus, naar mij keek.

Nu besef ik dat zijn lijden
en sterven, maar ook
zijn opstanding
veel meer inhoud.
Want Jezus zag mij.

Daarom, moet ik doorvechten
blijven volhouden
niet stilstaan, bij wat ik niet heb,
maar dankbaar zijn
dat ik Hem mag kennen.

Door deze rijkdom
rust en vrede in mijn hart,
zie ik dat niets van blijvende waarde is.
Maar veel meer kan genieten
van de aller daagse… gewone dingen.

Door het Kruis mag ik geloven
dat Hij met mij mee gaat
heel dit leven door.
Door het Kruis geloof ik
dat Hij terug komt en alles volmaakt wordt.

Cees van Wijgerden

Jezus Hij is dichterbij dan je denkt.

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid
Opwekking 585