Het jaar loopt ten einde.
Tweeduizend tien zit er bijna op.
Voorzichtig kijk ik om
naar datgene, wat achter me ligt.

In dit stille moment komt
er een vraag naar boven:
Wat heeft dit jaar mij gebracht?
……………………………….
Nee…dat schrijf ik niet op.

Ik kijk vooruit naar het “Licht”
in deze laatste maand.
Geen surrogaat kerst,
maar één met een diepere inhoud.

Die inhoud neem ik mee,
het jaar tweeduizend elf in.
“God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven”.
…………………………………
Mijn Jezus… ik hou van U!

Cees van Wijgerden