Het was een lange weg
die ik ging.
Maar terugkijkend
moet ik eerlijk bekennen,
was die weg zo lang
of heb ik zo kort gelopen.

Cees van Wijgerden